Trenerzy

Uczelnia posiada potencjał kadrowy, który zostanie zaangażowany do projektu i zapewni efektywną, sprawną i terminową realizację projektu.

Opracowanie programów kształcenia oraz zajęcia z zakresu florystyki w ramach projektu będą prowadzone przez nauczycieli akademickich kształcących na kierunku florystyka w Uczelni, którzy posiadają niezbędne kompetencje dostosowane do potrzeb i rozwoju uczestników. Kluczowe osoby:

1) Elżbieta Kosydar – mgr inż. ogrodnictwa w specjalności kształtowanie terenów zieleni oraz rośliny ozdobne i tereny zieleni; mistrz florystyki, Prezes Podkarpackiego Klubu Florystów SITO NOT Rzeszów, autorka 3 książek o tematyce florystycznej, europejski instruktor florystyki, trener w 5 projektach współfinansowanych ze środków UE

2) Katarzyna Witecka – mgr, mistrz florystyki, wicemistrz Polski w Międzynarodowych Florystycznych Mistrzostwach Polski Poznań 2016 r.,

3) Małgorzata Szwagiel – mgr, mistrz florystyki, II Wicemistrzyni Podkarpacia w mistrzostwach regionalnych Rzeszów 2017r.