Rekrutacja

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Florystycznego

zał nr 1 – Deklaracja uczestnictwa

zał nr 2 – Formularz danych osobowych

zał nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

zał nr 4 – Zgoda rodzica-opiekuna

zał nr 5 – Zaświadczenie o kwalifik. ze szkoły

zał nr 6 – Ankieta motywacyjna

zał nr 7 – Deklaracja_zwrot kosztów przejazdu

zał nr 8 – Umowa

Rekrutacji II etap do 23 lutego 2019 r.

Rekrutacja III etap od 25 marca 2019 r. do 13 kwietnia 2019 r. 

W dniu 06 kwietnia 2019 r. (sobota) Biuro projektu będzie nieczynne. 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu.

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
ul. Miłocińska 46, 35-232 Rzeszów

Budynek A, pokój nr 5

pn-pt. 8:00-15:00

sobota 9:00-13:00 – wyjątkowo 06.04.2019 r. Biuro projektu  będzie nieczynne