Rekrutacja

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Florystycznego

zał nr 1 – Deklaracja uczestnictwa

zał nr 2 – Formularz danych osobowych

zał nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

zał nr 4 – Zgoda rodzica-opiekuna

zał nr 5 – Zaświadczenie o kwalifik. ze szkoły

zał nr 6 – Ankieta motywacyjna

zał nr 7 – Deklaracja_zwrot kosztów przejazdu

zał nr 8 – Umowa

Rekrutacji uzupełniająca w dniach od 1 lipca 2019 r. do 20 lipca 2019 r. dla grup docelowych:

GD2 – ON;

GD3 – młodzież szkolna w wieku 16-19 lat uczęszczająca do publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych,

GD4 – osoby starsze w wieku 55+ (emeryci/renciści)

GD5 – osoby dorosłe chcące poszerzyć wiedzę z zakresu florystyki (absolwenci kursów florystycznych I stopnia, właściciele i pracownicy kwiaciarń, pracowni dekoratorskich i restauracji

W dniu  6 lipca 2019 r. (sobota) Biuro projektu będzie nieczynne. 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu.

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
ul. Miłocińska 46, 35-232 Rzeszów

Budynek A, pokój nr 5

pn-pt. 8:00-15:00, sobota 9:00-13:00