Galeria


Dzień szósty 28.08.2019 r. kursu GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” jest przeznaczony na zapoznanie uczestników z roślinami doniczkowymi, ich wykorzystaniem do dekoracji wnętrz i przygotowania kompozycji florystycznych. Poznano  zasady uprawy i pielęgnacji roślin doniczkowych. Uczestnicy zostali zapoznani również z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie florystyki i jej specyfiką. Zadaniem praktycznym do wykonania w tym dniu było przygotowanie kompozycji z roślin doniczkowych. Ostatni dzień kursu to również rozdanie certyfikatów dla uczestniczek, co może być przepustką do dalszych poczynań w branży florystycznej.


Piąty dzień 27.08.2019 r. poświęcony jest dekoracjom kwiatowym z okazji ważnych świąt i uroczystości. Zapoznano się z kompozycjami z okazji Świąt Bożego Narodzenia, elementami florystyki żałobnej, dekoracji stołu. Poznano techniki tworzenia i sposoby wykonania kompozycji świątecznych. Umiejętności  były doskonalone przez wykonanie choinki florystycznej i stroika bożonarodzeniowego.


Czwarty dzień zajęć 26.08.2019 r. dla grupy GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” to elementy dekoracji ślubnych. Temat bardzo interesujący szczególnie dla młodych osób,  które takie uroczystości mają przed sobą. Zapoznano się z całościową oprawą ceremonii ślubnej: wystrój sali bankietowej, samochodu, kaplic i kościołów oraz najważniejszy element -wiązanka ślubna. Zwrócono uwagę na dostosowanie wiązanki do sukni ślubnej. Nie zapomniano o biżuterii ślubnej z żywych roślin, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestniczki wykonywały wiązankę wiązaną w ręku oraz wiązankę lubną na mikrofonie i biżuterie florystyczną.

 


Dnia 21.08.2019 r. tematem przewodnim było tworzenie kompozycji z roślin zasuszonych oraz zapoznanie się z nowymi trendami w dekoracjach roślinnych. Poznano zasady zbioru i techniki suszenia roślin oraz techniki wykonania kompozycji z roślin zasuszonych. Zwrócono uwagę na  zastosowanie formy wianka w dekoracjach roślinnych. Uczestniczki kursu miały do wykonania kompozycję z roślin zasuszonych oraz wianek na podkładzie ze słomy, a ich  kreatywność jest godna uwagi.


Drugi dzień zajęć 20.08.2019 r. kursu GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” był poświęcony kompozycjom kwiatowym w naczyniach i pojemnikach. Zapoznano się z roślinami naszej strefy klimatycznej oraz roślinami szklarniowymi, egzotycznymi, bylinami, krzewami i drzewami, których elementy są wykorzystywane w przygotowywaniu różnorodnych kompozycji. Uczestniczki poznały technikę wykonania kompozycji w naczyniach, zasady doboru roślin oraz naczyń w zależności od charakteru i przeznaczenia kompozycji. Zadanie praktyczne polegało na wykonaniu kosza kwiatowego oraz kompozycji w naczyniu.


W dniu 19.08.2019 r. rozpoczęły się zajęcia z kolejną grupą młodzieży: GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC”. Uczestniczki zapoznały się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi florystyki, charakterystyką materiału roślinnego wykorzystywanego podczas zajęć oraz materiałów pomocniczych. Próbowały swoich umiejętności wykonując podstawową kompozycję, czyli wiązankę spiralną oraz dekorację jednego kwiatu. Jak zdołały sprostać postawionemu zadaniu można zobaczyć na zamieszczonych fotografiach.


13.08.2019 r. jest ostatnim dnie kursu dla uczestników GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC”. Przebiegał on na zapoznawanie się z roślinami doniczkowymi, zasadami ich  uprawy i  wykorzystanie do dekoracji wnętrz. Kursanci poznali również zasady prowadzenie działalności gospodarczej. Wykonywali kompozycje z wykorzystaniem kwiatów doniczkowych. Na zakończenie uzyskali certyfikaty.


Piaty dzień kursu 12.08.2019 r. był poświęcony kompozycjom kwiatowym z okazji ważnych świąt i uroczystości. Kursanci zostali zapoznani z technikami tworzenia i sposobami wykonania kompozycji świątecznych. Poznali kompozycje z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz elementy florystyki żałobnej. Wykonywali stroik bożonarodzeniowy oraz choinkę florystyczną.


Czwarty dzień zajęć GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” poświęcony był elementom dekoracji ślubnych. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami oprawy kwiatowej ceremonii ślubnej jak: kwiatowe dekoracje ślubne kaplic i kościołów, dekoracja kwiatowa samochodu, dekoracje sal bankietowych. Poznali rodzaje wiązanek ślubnych i technikę ich wykonania. Samodzielnie wykonywali wiązankę ślubną na mikrofonie oraz biżuterię florystyczną.


W trzecim dniu zajęć (07.08.2019 r.) uczestnicy  kursu GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” poznawali zasady tworzenia kompozycji z roślin zasuszonych oraz nowe trendy w dekoracjach roślinnych. Próbowali swoich sił wykonując kompozycję z roślin zasuszonych oraz wianek za podkładzie ze słomy.


Drugi dzień kursu  GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” został poświęcony zagadnieniom związanym z tworzeniem kompozycji w naczyniach i pojemnikach. Uczestnicy poznali zasady oraz techniki wykonywania roślinnej dekoracji. Wykonywali kwiatowe kompozycje w naczyniach oraz kosz kwiatowy.


W dniu 05.08.2019 r. rozpoczął się kurs dla kolejnej grupy młodzieży ponadgimnazjalnej GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC”. Pierwszy dzień zajęć był wyzwaniem dla uczestników. Swoich sił próbowali podczas wykonywania wiązanki spiralnej oraz dekoracji jednego kwiatu, a nie jest to łatwe. Każdy miał możliwość wykazania się inwencją własną. Kolejne dni będą dostarczać równie wiele wrażeń.


Dzień 28.07.2019 r. dla kursu GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych” przeznaczony był na zapoznanie z dużymi formami florystycznymi, organizacją wystaw i aranżacjami wnętrz. Uczestnicy wykonywali formy florystyczne z wykorzystaniem kwiatów doniczkowych. Pomysłowość uczestniczek jest godna uwagi. Kompozycje mogą odzwierciedlać nasze zainteresowania, pasje, oraz nawiązywać do okoliczności na jakie są wykonywane. Szósty dzień kursu to również rozdanie certyfikatów kolejnej grupie uczestników, którzy nabyli i podnieśli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie florystyki.

 


Dzień 27.07.2019 r. dla kursu GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych” był poświęcony oprawie florystycznej ważniejszych świąt i uroczystości. Uczestnicy wykonywali stroik z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz przygotowywali kwiatową dekorację stołu.

 


Dzień 21.07.2019 r. kursu GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych” poświęcony był florystyce ślubnej. Bardzo interesujące było poznawanie tajników przygotowywania kompozycji  ślubnej wiązanej w ręku oraz na mikrofonie  oraz coraz bardziej modnej biżuterii ślubnej dla pani młodej i pana młodego.


W kolejnych dniach kursu 14.07.2019 r.,  20.07.2019 r. uczestnicy GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych” poznawali tajniki układania kompozycji kwiatowych w naczyniu oraz wykonywali kosz kwiatowy.  Zapoznali się z florystyką pogrzebową i doskonalili umiejętności wykonując wianek na podkładzie ze słomy oraz wiązankę żałobną. Różnorodność kompozycji jest efektem indywidualnych gustów i upodobań kursantów oraz ich umiejętności.

 

 


Kolejna grupa uczestników kursu florystycznego GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych”  rozpoczęła swoją przygodę z florystyką 13.07.2019 r. Na początek próbują swoich sił wykonując podstawową kompozycję kwiatową tj. wiązankę spiralną. W każdym kolejnym dniu umiejętności będą wyższe wobec czego kompozycje będą coraz bardziej dopracowane, gdyż praktyka  czyni mistrza.

 


Szósty dzień 10.07.2019 r. kursu GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych”  przebiegał na zapoznaniu się z zasadami tworzenia dużych form florystycznych, doborem odpowiednich materiałów i technik wykonania. Uczestnicy wykonywali duże formy florystyczne z kwiatami doniczkowymi. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty. Podczas kursu panowała wspaniała atmosfera,  uczestniczki wykazały się dużym zaangażowaniem podczas zajęć i zainteresowaniem dalszymi możliwościami poszerzania wiedzy i umiejętności florystycznych.


W piątym dniu 09.07.2019 r. kursu GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych” realizowane są zagadnienia związane z kompozycjami kwiatowymi z okazji równych świąt i uroczystości. Uczestnicy wykonują kompozycje z okazji Świąt Bożego Narodzenia  oraz kompozycje wiosenne i aranżacje z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

 

 


Czwarty dzień kursu 08.07.2019 r. GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych” przeznaczony jest na zapoznanie się uczestników z florystyką ślubną, całościową oprawą ceremonii ślubnej oraz rodzajami i zasadami  wykonania wiązanek i innych elementów kwiatowych. Praktyczne umiejętności doskonalone są przez wykonanie wiązanki wiązanej w ręku oraz wiązanki ślubnej na mikrofonie oraz butonierki dla pana młodego.

 


Trzeci dzień kursu 03.07.2019 r. GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych” obejmuje zagadnienia związane z florystyką żałobną. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami wieńców i wiązanek pogrzebowych oraz dekoracją kwiatową na trumnę i dekoracją grobu. Podczas ćwiczeń praktycznych wykonują wiązankę żałobną na florecie oraz wieniec na podkładzie ze słomy.


W drugim dniu kursu 02.07.20919r. GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych”  uczestnicy zapoznają się z różnorodnością roślin ciętych wykorzystywanych w florystyce oraz techniką tworzenia kompozycji w naczyniach i pojemnikach. Uczestnicy w ramach ćwiczeń praktycznych nabywają umiejętności wykonując kompozycję  w naczyniu i kosz kwiatowy.


W dniu 01.07.2019 r. rozpoczęto realizację kursu w ramach projektu Akademia Florystyki dla grupy GD1 „Florystyka – dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych. Zajęcia w tym dniu mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu florystyki, zasadami kompozycji oraz materiałem roślinnym wykorzystywanym do przygotowania kompozycji. Uczestnicy w ramach ćwiczeń praktycznych wykonują kompozycję jednego kwiatu oraz wiązankę spiralną.


Szósty dzień 14.04.2019 r. – GD5 „Florystyka – doskonalenie umiejętności” poświęcono charakterystyce roślin doniczkowych i wykorzystania ich  do dekoracji wnętrz oraz przygotowania dużych form florystycznych. Uczestnicy przygotowali konstrukcje do obiektów i instalacji florystycznych, przygotowali wystawę prac.


Piaty dzień zajęć 13.04.2019 r. – GD5 „Florystyka – doskonalenie umiejętności” był przeznaczony na zapoznanie się z kompozycjami kwiatowymi z okazji ważnych świat i uroczystości z wykorzystaniem nowych technik i materiałów dekoracyjnych. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie wykonywania nowoczesnych aranżacji.


Czwarty dzień zajęć 31.03.2019 r. – GD5 „Florystyka – doskonalenie umiejętności” upłynął na poznawaniu nowych trendów i modzie w florystyce ślubnej. Uczestnicy wykonywali wiązankę spływającą oraz biżuterię ślubną dostosowaną do wiązanki.

 


Trzeci dzień zajęć 30.03.2019 r.  – GD5 „Florystyka – doskonalenie umiejętności” był poświęcony nowym trendom we florystyce żałobnej. Uczestnicy ćwiczyli wykonanie wieńca rzeszowskiego oraz wiązanki na podkładzie ring.

 


Drugi dzień zajęć 03.03.2019 r. – GD5 „Florystyka – doskonalenie umiejętności” . Uczestnicy przygotowywali kompozycje kwiatowe w określonym stylu oraz kompozycje w naczyniu


W dniu 02.03.2019 r. rozpoczęto realizację kursu „Florystyka – doskonalenie umiejętności”  GD5. Uczestnicy kursu to osoby  posiadające doświadczenie związane z florystyką, którzy pragnę pogłębić wiedzę i doskonalić umiejętności. W pierwszym dniu uczestnicy zmagali się z zadaniem wykonania wiązanki spiralnej oraz bukietu okolicznościowego na konstrukcji, co pochłaniało dużo czasu, wymagało wykazania się umiejętnościami i inwencją artystyczną


Szósty dzień zajęć 29.03.2019 r. – GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC”  poświęcony był na zapoznaniu się z roślinami doniczkowymi , zasadami ich uprawy i wykorzystania do dekoracji wnętrz. Uczestniczy poznali zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywali kompozycje z wykorzystaniem roślin doniczkowych praz zorganizowali wystawę swoich prac.

 


Piaty dzień zajęć 26.03.2019 r. -GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” był przeznaczony na zapoznanie uczestników z wiadomościami z zakresu kompozycji z okazji świat i uroczystości. Szczególna uwagę zwrócono na kompozycje z okazji świąt Bożego Narodzenia. Poznano również zagadnienia dotyczące florystyki żałobnej. Przedstawiono materiały roślinne i dekoracyjne wykorzystywane w tych kompozycjach. Uczestnicy wykonywali stroiki bożonarodzeniowe oraz choinki florystyczne.

 


Czwarty dzień zajęć 22.03.2019 r. -GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” pozwolił uczestnikom na zdobycie wiedzy nt. oprawy ceremonii ślubnej. Kursanci zapoznali się z rodzajami i technikami wykonania wiązanek ślubnych i biżuterii florystycznej. Ćwiczyli umiejętności w zakresie wykonywania wiązanki ślubnej wiązanej w ręku oraz na mikrofonie.


Trzeci dzień zajęć 19.03.2019 r. _GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” umożliwił zapoznanie się z zasadami tworzenia kompozycji z roślin zasuszonych oraz nowymi trendami w dekoracjach roślinnych. Uczestnicy wykonywali aranżacje wiosenne z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

 


Drugi dzień zajęć 05.03.2019 r. – GD3 „Florystyczne i kwiatowe ABC” przebiegał na zdobywaniu wiedzy z zakresu materiałoznawstwa roślinnego oraz umiejętności wykonania kompozycji kwiatowych w naczyniu i kosza kwiatowego

 


Rozpoczęcie kursu „Florystyczne i kwiatowe ABC” przez grupę GD3, dzień pierwszy 01.03.2019 r. – przygotowana dekoracja jednego kwiatu, wiązanka spiralna

 


Szósty dzień 23.02.2019 r. – przygotowane duże fory florystyczne, obiekty i instalacje, wystawa prac egzaminacyjnych. Zakończenie kursu oraz wręczenie certyfikatów


Piąty dzień zajęć 22.02.2019 r. – kompozycje z okazji ważnych świąt i uroczystości


Czwarty dzień zajęć 21.02.2019 r. – florystyka ślubna


Trzeci dzień zajęć 20.02.2019 r. – florystyka żałobna

 


Drugi dzień zajęć 19.02.2019 r. – kwiatowe kompozycje w naczyniu i kosz kwiatowy.


W dniu 18 lutego 2019 r. rozpoczęliśmy realizacje zajęć w ramach projektu pn. „Akademia florystyki”.

Zajęcia odbywają się w pracowni florystycznej wyposażonej w niezbędne materiały i pomoce do pracy warsztatowej. Pierwsza grupa uczestników GD1 na zajęciach próbowała swoich umiejętności pod okiem trenerów w przygotowaniu kompozycji jednego kwiatu oraz wiązanki spiralnej.

Jak realizowane było to zadanie prezentujemy na poniższych fotografiach.